Hoe wordt ik lid ?


De eerste keer is een kennismaking. Daarvoor word je via iemand van de club uitgenodigd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat je die avond alvast iets van je goochelkunst laat zien. Aan het eind van de eerste avond, nadat je vertrokken bent, bekijken de aanwezige clubleden of je als aspirant lid tot de club kunt toetreden. Daar krijg je dan schriftelijk bericht van.

Het aspirant lidmaatschap kost 30 Euro, Voor dat bedrag kun je 3 keer (niet per se aaneensluitend) de club avond bezoeken. Ook op die avonden moet je uiteraard wat goochelkunsten vertonen, zodat de leden een indruk kunnen krijgen van je kunnen en bekijken of je bij de club past.

Na je vertrek op de derde en laatste avond beslissen de aanwezige clubleden over je definitieve toetreding. Ook daarvan krijg je schriftelijk bericht.

De contributie bedraagt 120 Euro per jaar te voldoen op postgiro 344018 t.n.v. Toi-Toi. Hiervan dragen wij als club een gedeelte af aan de Nederlandse Magische Unie (N.M.U.). In ruil hiervoor ontvangen alle leden de 'Informagie', dit is het informatieblad van de N.M.U. en een lidmaatschapskaart, die interessante aanbiedingen oplevert